Programma's

Programma's

IMBA werkt volgens

een integrale aanpak,

gericht op alle aspecten

van het gezinsleven.

Een kind groeit op in het geheel van het gezin, een gemeenschap, een cultuur en een land. In dit netwerk zijn kennis, ervaring, vaardigheden en een visie aanwezig op hoe een kind zou moeten opgroeien. Het ontbreekt veel gezinnen echter aan middelen en een stukje ondersteuning om uit de uitdagende omstandigheden van het Zimbabwaanse en Malawiaanse platteland te kunnen komen en zelfstandig voor het gezin te kunnen zorgen.


IMBA biedt familie versterkende programma’s aan specifiek voor kinderen en gezinnen die in moeilijke omstandigheden verkeren en ondersteunt bij het ontwikkelen van de mogelijkheden om de intergenerationele vicieuze armoedecirkel te doorbreken en hun veerkracht te versterken.

Familieversterkende programma's

# Positief ouderschap

In de rurale gemeenschappen waarin IMBA werkt, komen huiselijk geweld, seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen behoorlijk vaak voor. Bepaalde eeuwenoude sociale normen en waarden, zoals opvattingen over de positie van vrouwen en fysiek geweld, zeer schadelijk voor kinderen. In IMBA’s ouderschapstrainingen gaan IMBA’s veldwerkers de dialoog met (pleeg-) ouders en verzorgers aan, om deze inzichten aan de kaak te stellen en hen te versterken in hun rol als ouders.


Door middel van een wekelijkse ochtendbijeenkomst gedurende 3 maanden krijgen ouders in dialoog met elkaar en onder leiding van IMBA’s veldtrainers meer inzicht in hun verantwoordelijkheid en het belang van hun functie in de opvoeding en het welbevinden van hun kinderen, zodat zij beter kunnen voorzien in de ontwikkel-, groei- en veiligheidsbehoeften van hun kinderen.

# Sport, muziek en spel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

# Economische versterking

Om de zelfredzaamheid van families te vergroten reikt IMBA hen de handvatten aan voor het opzetten van kleinschalige activiteiten die hun inkomsten vergroten. De interventie focust op economische versterking en voedselzekerheid. IMBA werkt samen met gezinnen om een inkomensgenererende activiteit op te zetten, uitvoerbaar op een klein stukje land, zoals het verbouwen van groenten, of het houden van kippen, geiten of konijnen. Zij ontvangen de eerste benodigdheden (kippen/ geiten/ konijnen, zaden, voer, kunstmest, etc.) en training om hun activiteit op te starten.


Zo kunnen zij hun voedselzekerheid verbeteren door middel van groenten, vlees en melk. Daarnaast leren zij ook hoe zij inkomsten kunnen genereren uit de verkoop van producten. Als het inkomen van de gezinnen toeneemt kunnen zij de kosten voor hun basisbenodigdheden betalen en hun weerbaarheid ten opzichte van externe invloeden verbeteren.

# Life skills

Het Life Skills onderdeel van het programma beslaat 26 lessen die in een cyclus worden aangeboden, voor kinderen van 4-14 jaar en 15-25 jaar. Het focust eerst op Persoonlijke Groei (IK), waarin onderwerpen zoals zelfvertrouwen, doelen stellen, verantwoordelijkheden en HIV/ Aids aan de orde komen. Vervolgens verschuift de aandacht naar Interpersoonlijke Ontwikkeling (WIJ) en wordt er gesproken worden over communicatie, empathie, relaties, seksualiteit, liefde en opkomen voor jezelf.


Het derde gedeelte dekt issues die sociaal bewustzijn creëren, een actieve rol te nemen in de wereld waarin wij leven (ALL) en omvat lessen over leiderschap, mensenrechten, huiselijk geweld, normen en waarden en de creatie van de ideale samenleving.

# Veerkracht Training

(Pleeg-)ouders en de kinderen worden begeleid om ervoor te zorgen dat zij weerbaarder worden, een stem kunnen laten horen en actief deelnemen in het proces van gezinsversterking of -hereniging. Hierbij maakt IMBA gebruik van de Resilience Flower werkpakketten van de Belgische stichting Child-Flower, die zich richt op mentale gezondheid van kinderen en gezinnen die te maken kregen met trauma en/of woonachtig zijn in kwetsbare situaties.

Alternatieve Familiegerichte Zorg

Wanneer het eigen gezin van het kind, zelfs met voldoende ondersteuning, niet in staat is adequate zorg aan het kind te bieden, of het kind in de steek laat of er afstand van doet, zet IMBA zich samen met of via lokale bevoegde autoriteiten in voor het beschermen van de rechten van het kind en zet zich in voor versterkte passende alternatieve familiegerichte zorg.

# Verwantschap en pleegzorg

Vaak zijn het in Zimbabwe en Malawi familieleden die informeel de zorg voor de kinderen op zich nemen (verwantschap zorg) of (in)formele pleegouders. IMBA ondersteunt deze families door middel van het familie versterkende programma om de kinderen de zorg en veiligheid te kunnen geven die zij nodig hebben.


# Tijdelijke noodopvang

Wanneer er geen familie of pleegzorg gevonden kan worden of wanneer dit niet in het belang is van het kind, biedt IMBA in Zimbabwe kleinschalige (maximaal 8), tijdelijke noodopvang. Een ervaren en opgeleide social worker zorgt voor de kinderen, en zij ontvangen ook psycho-sociale ondersteuning, gezondheidszorg en bovenal een stabiele, rustige en veilig thuis. Ondertussen wordt samen met de lokale autoriteiten gezocht naar de biologische ouders en familie, of wanneer nodig een andere permanente, alternatieve, familiegerichte zorgoptie.

Voor de re-integratie van kinderen is ons kader de Inter-Agency Guidelines for the Reintegration of Children.