Home

Visie en missie

Onze visie is dat ieder kind opgroeit in een liefdevolle en veilige familie.

IMBA zet zich in voor kinderen en jongeren zonder ouderlijke zorg of die het risico lopen deze te verliezen, op het platteland van ZImbabwe en Malawi. Onze missie is tweeledig:


familiebehoud: het voorkomen van onnodige kind-gezin scheiding

→ het versterken van een continuüm aan alternatieve familiegerichte zorg voor kinderen, die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien, in het bijzonder verwantschaps- en pleegzorg.


De VN Richtlijnen voor de Alternatieve Zorg van Kinderen vormen de basisuitgangspunten van het werk van IMBA. Bij alles wat wij doen staat het belang van het kind altijd voorop.


Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien, niet in een weeshuis. Met dit als uitgangspunt ondertekende ook IMBA in 2019 de pledge Every Child a Family.

Programma's

IMBA werkt volgens een integrale aanpak, gericht op alle aspecten van het gezinsleven

Een kind groeit op in het geheel van het gezin, een gemeenschap, een cultuur en een land. IMBA biedt familie versterkende programma’s aan specifiek voor kinderen en gezinnen die in moeilijke omstandigheden verkeren en ondersteunt bij het ontwikkelen van de mogelijkheden om de intergenerationele vicieuze armoedecirkel te doorbreken en hun veerkracht te versterken. 

Een aantal programma's staat hieronder genoemd:

  • Economische versterking
  • Positief ouderschap
  • Life skills
  • Veerkracht Training
  • Sport, muziek en spel
  • Verwantschap en pleegzorg
  • Tijdelijke noodopvang

Organisatie

IMBA heeft en ondersteunt projecten in Zimbabwe en Malawi. In Nederland heeft IMBA een stichting die zich richt op fondsenwerving en communicatie. IMBA International, waarin de 3 organisaties samenkomen, is verantwoordelijk voor strategie en beleid.

Stichting IMBA Nederland richt zich op fondsenwerving en communicatie voor de projecten in Zimbabwe en Malawi.  IMBA NEderland werkt nauw samen met IMBA Zimbabwe en IMBA Malawi. De algehele coordinatie is in handen van IMBA International.IMBA Nederland

IMBA Zimbabwe is geregistreerd als Private Voluntary Organisation bij het Ministry of Public Welfare, Labour and Social Welfare en werkt in nauwe samenwerking met IMBA Nederland aan het verbeteren van het toekomst-perspectief van kinderen in Zimbabwe.


IMBA Zimbabwe

IMBA Malawi is geregistreerd als Private Limited Company en in het proces van registratie als NGO met als doelstelling het verbeteren van het toekomstperspectief van kinderen in Malawi.IMBA Malawi

Malawi

Klaslokaal Somba Village bijna gereed

Nieuws

Zimbabwe

Samen spelen, samen tekenen

Contact

Let's get in touch!

Vragen of suggesties? Neem contact met ons op!